Overprøving av fylkesnemndas vedtak om å avvise krav om tilbakeføring av omsorgen

Høyesteretts ankeutvalgs dom 6. mars 2020, HR-2020-523-U, (sak nr. 20-026557SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Kjetil Sørensen) mot X kommune (advokat Sven Jørgen Stray)

Dommere: Webster, Bull, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen