Sikkerhetsstillelse for sakskostnader etter tvisteloven § 20-11

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. mars 2020, HR-2020-531-U, (sak nr. 20-028284SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

A, B (advokat Harald Grape) mot C (advokat Reidar Steinsvik)

Dommere: Webster, Arntzen, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen