Sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. mars 2020, HR-2020-565-U, (sak nr. 20-020300SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

I.
Protector Forsikring ASA, Øyvind Johnsen (advokat Andreas Birger Vikor) mot Tore Holtskog, Anne Gørild Olavson Holtskog (advokat Kristian Ellstrøm)

II.
Tore Holtskog, Anne Gørild Olavson Holtskog (advokat Kristian Ellstrøm) mot Protector Forsikring ASA, Øyvind Johnsen (advokat Andreas Birger Vikor)

Dommere: Bull, Ringnes, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen