Klage over utlegg - innvendinger mot alminnelig tvangsgrunnlag.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. april 2020, HR-2020-732-U, (sak nr. 20-030888SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

Karianne Røste Gulliksen (advokat Joar Heide) mot Teletec Connect AS (advokat Lars Christian Bohne)

Dommere: Kallerud, Bergsjø, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen