Forståelsen av uttrykket "fordringshaver" i konkursloven § 60

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. april 2020, HR-2020-902-U, (sak nr. 20-042154SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

Valcreco AS, A (advokat Audun Mørk Kleppestø) mot Valcreco AS' konkursbo,
As konkursbo (advokat Andreas Strime Christensen), E&P Holding AS (advokat Fred Arthur Andersen)

Dommere: Møse, Matheson, Thyness

Les avgjørelsen i sin  helhet

Til toppen