Barnevern. Tilbakeføring av omsorg og samvær.

Høyesteretts ankeutvlags kjennelse 29. april 2020, HR-2020-919-U, (sak nr. 20-026886SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Tommy Kongevold Skåland) mot X kommune (advokat Liv Nøkleby), B (advokat Jørgen Nicolai Hilsen Mowinckel)

Dommere: Noer, Kallerud, Østensen Berglund 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen