Barnevern. Opphevelse av lagmannsrettens beslutning. Svakheter ved tingrettens dom, som gjaldt krav om tilbakeføring og samvær.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. mai 2020, HR-2020-950-U, (sak nr. 19-165992SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Harald Grape) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo  v/advokat Anders Matheson Hegna), B (advokat Harald Hodt)                        

Dommere: Noer, Kallerud, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen