Opphevelse av lagmannsrettens avgjørelse om samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. mai 2020, HR-2020-952-U, (sak nr. 19-192101SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A, B (advokat Simen Tveten) mot X kommune (advokat Dag Inge Urå)

Dommere: Webster, Kallerud, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen