Barnevern

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. mai 2020, HR-2020-964-U, (sak nr. 20-001302SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Birger Hauge Vandvik), B (advokat Halvor Frihagen) mot
X kommune (advokat Roar Vegsund)

Dommere: Kallerud, Østensen Berglund, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen