Ankenektelse i en foreldretvistsak

Høyesteretts ankeutvlags kjennelse 7. mai 2020, HR-2020-966-U, (sak nr. 20-059193SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat André Sverkmo Lauritsen) mot B (advokat Cathrine Årøen Rieber-Mohn)

Dommere: Matningsdal, Noer, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen