Barnevern. Lagmannsrettens beslutning om ikke å fremme anken i sak om tilbakeføring og samvær ble opphevet.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. mai 2020, HR-2020-979-U, (sak nr. 20-000416SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A, B (advokat Christopher Hestnes Andresen) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen)

Dommere: Noer, Østensen Berglund, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen