Barnevern. Lagmannsrettens beslutning om ikke å fremme anken over bl.a. omsorgsovertakelsen ble opphevet.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. mai 2020, HR-2020-980-U, (sak nr. 20-040602SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A, B (advokat Ken Olav Warth) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Morten Hermansen)

Dommere: Noer, Østensen Berglund, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen