Opphevelse av lagmannsrettens avgjørelse om arrest.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. mai 2020, HR-2020-981-U, (sak nr. 20-051971SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.

Martin Johnsen, Heidi Fossen (advokat Andreas Møller) mot Håvard Eidnes,
Alis Blueberg

Dommere: Matningsdal, Matheson, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen