Opphevelse av ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. mai 2020, HR-2020-984-U, (sak nr. 20-047892SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Ann Cathrin Egeberg) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Jon Sverdrup Efjestad), B (advokat Elisabeth Jensen)

Dommere: Matheson, Kallerud, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen