Barnevern. Krav om tilbakeføring og samværsfastsettelse.

Høyesteretts ankeutvalg kjennelse 12. mai 2020, HR-2020-994-U, (sak nr. 19-160151SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A, B (advokat Håkon Malm) mot X kommune (advokat Endre Gansmo Lysø)

Dommere: Matheson, Thyness, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen