Barnevern. Opphevelse av lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme anke i sak om omsorgsovertakelse og fastsettelse av samvær.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. mai 2020, HR-2020-998-U, (sak nr. 20-045686SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning.

A (advokat Lise Navjord Leknes), B (advokat Oddvar Aarsæther) mot
X kommune (X kommune v/advokat Bjørn-Erik Fladmark)

Dommere: Kallerud, Falch, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen