Opphevelse av lagmannsrettens avgjørelse om samvær

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom 6. februar 2020, HR-2020-275-U, (sak nr. 19-191593SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Javeed Hussain Shah) mot B (advokat Carina Therese Støvland Wold)

Dommere: Matningsdal, Høgetveit Berg, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen