Anker over dom i sivile saker ikke fremmet

Uke 18

Borgarting lagmannsretts dom 3. februar 2021 i sak nr. 20-007846ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 6. mai 2021 i sak nr. 21-044142SIV-HRET

Gulating lagmannsretts dom 18. februar 2021 i sak nr. 20-034332ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 5. mai 2021 i sak nr. 21-044707SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 12. februar 2021 i sak nr. 20-135519ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 5. mai 2021 i sak nr. 21-052202SIV-HRET

Gulating lagmannsretts dom 15. januar 2021 i sak nr. 19-017017ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 4. mai 2021 i sak nr. 21-045919SIV-HRET

Frostating lagmannsretts dom 26. mars 2021 i sak nr. 20-177363ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 4. mai 2021 i sak nr. 21-063659SIV-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 22. februar 2021 i sak nr. 20-142280ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 3. mai 2021 i sak nr. 21-053823SIV-HRET

Agder lagmannsretts dom 8. februar 2021 i sak nr. 20-017112ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 3. mai 2021 i sak nr. 21-046096SIV-HRET

Uke 17

Gulating lagmannsretts dom 2. februar 2021 i sak nr. 20-051928ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 30. april 2021 i sak nr. 21-043850SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 12. februar 2021 i sak nr. 18-115662FØR-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 30. april 2021 i sak nr. 21-052641SIV-HRET

Frostating lagmannsretts dom 26. mars 2021 i sak nr. 20-176774ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 30. april 2021 i sak nr. 21-061784SIV-HRET

Eidsivating lagmannsretts dom 10. desember 2020 i sak nr. 19-107863ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 29. april 2021 i sak nr. 21-035070SIV-HRET

Frostating lagmannsretts dom 18. desember 2020 i sak nr. 20-063425ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 27. april 2021 i sak nr. 21-026340SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 22. februar 2021 i sak nr. 20-144837ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 27. april 2021 i sak nr. 21-058136SIV-HRET

Uke 16

Hålogaland lagmannsretts dom 20. januar 2021 i sak nr. 20-055476ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 22. april 2021 i sak nr. 21-038179SIV-HRET

Gulating lagmannsretts dom 11. februar 2021 i sak nr. 20-088922ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 22. april 2021 i sak nr. 21-049500SIV-HRET

Eidsivating lagmannsretts dom 11. februar 2021 i sak nr. 20-084703FØR-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 22. april 2021 i sak nr. 21-047631SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 28. januar 2021 i sak nr. 18-149267FØR-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 22. april 2021 i sak nr. 21-042762SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 11. januar 2021 i sak nr. 19-182630ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 22. april 2021 i sak nr. 21-042751SIV-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 17. desember 2020 i sak nr. 20-098188AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 22. april 2021 i sak nr. 21-043558STR-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 13. januar 2021 i sak nr. 20-089656ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 22. april 2021 i sak nr. 21-036113SIV-HRET

Gulating lagmannsretts dom 29. desember 2020 i sak nr. 20-001457ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 21. april 2021 i sak nr. 21-031128SIV-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 15. februar 2021 i sak nr. 20-139542ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 20. april 2021 i sak nr. 21-045369SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 15. februar 2021 i sak nr. 20-084921ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 20. april 2021 i sak nr. 21-050942SIV-HRET

Frostating lagmannsretts dom 25. februar 2021 i sak nr. 20-079310ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 20. april 2021 i sak nr. 21-052733SIV-HRET

Gulating lagmannsretts dom 18. desember 2020 i sak nr. 20-047939ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 19. april 2021 i sak nr. 21-038731SIV-HRET

Uke 15

Borgarting lagmannsretts dom 18. desember 2020 i sak nr. 16-040304ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 16. april 2021 i sak nr. 21-035138SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 2. desember 2020 i sak nr. 19-171721ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 16. april 2021 i sak nr. 21-031642SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 2. november 2020 i sak nr. 19-128549ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 15. april 2021 i sak nr. 20-185054SIV-HRET

Frostating lagmannsretts dom 8. januar 2021 i sak nr. 20-072747ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 15. april 2021 i sak nr. 21-040761SIV-HRET

Frostating lagmannsretts dom 5. januar 2021 i sak nr. 19-145682ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 14. april 2021 i sak nr. 21-033782SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 11. januar 2021 i sak nr. 20-084478ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 14. april 2021 i sak nr. 21-040478SIV-HRET

Agder lagmannsretts dom 26. oktober 2020 i sak nr. 19-133063AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 13. april 2021 i sak nr. 21-034748SIV-HRET

Gulating lagmannsretts dom 14. desember 2020 i sak nr. 19-069409AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 13. april 2021 i sak nr. 21-034838STR-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 11. desember 2020 i sak nr. 20-078543ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 12. april 2021 i sak nr. 21-018925SIV-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 25. november 2020 i sak nr. 20-052734ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 12. april 2021 i sak nr. 21-029646SIV-HRET

Uke 14

Borgarting lagmannsretts dom 15. januar 2021 i sak nr. 20-084619ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 9. april 2021 i sak nr. 21-037391SIV-HRET

Gulating lagmannsretts dom 31. desember 2020 i sak nr. 20-060710ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 8. april 2021 i sak nr. 21-035290SIV-HRET

Gulating lagmannsretts dom 9. februar 2021 i sak nr. 20-081297ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 7. april 2021 i sak nr. 21-045320SIV-HRET

Uke 13

Gulating lagmannsretts dom 2. februar 2021 i sak nr. 20-061824ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 29. mars 2021 i sak nr. 21-040649SIV-HRET

Uke 12

Borgarting lagmannsretts dom 15. desember 2020 i sak nr. 19-183702ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 26. mars 2021 i sak nr. 21-037114SIV-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 2. mars 2021 i sak nr. 20-187210ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 25. mars 2021 i sak nr. 21-043723SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 8. januar 2021 i sak nr. 20-015601ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 25. mars 2021 i sak nr. 21-025753SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 25. januar 2021 i sak nr. 20-028842ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 24. mars 2021 i sak nr. 21-040833SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 14. januar 2021 i sak nr. 20-082372ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 24. mars 2021 i sak nr. 21-037451SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 6. januar 2021 i sak nr. 20-067805ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 24. mars 2021 i sak nr. 21-031346SIV-HRET

Uke 11

Agder lagmannsretts dom 20. januar 2021 i sak nr. 20-141996ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 19. mars 2021 i sak nr. 21-040326SIV-HRET

Frostating lagmannsretts dom 15. januar 2021 i sak nr. 20-097223ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 19. mars 2021 i sak nr. 21-028700SIV-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 9. desember 2020 i sak nr. 20-049755AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 18. mars 2021 i sak nr. 21-025626SIV-HRET

Frostating lagmannsretts kjennelse 19. oktober 2020 i sak nr. 20-128445ASK-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 16. mars 2021 i sak nr. 21-005714SIV-HRET

Nedre Telemark tingretts dom 17. februar 2021 i sak nr. 20-155632TVI-NETE, jf. ankeutvalgets beslutning 16. mars 2021 i sak nr. 21-036285SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 15. desember 2020 i sak nr. 19-182908ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 15. mars 2021 i sak nr. 21-026784SIV-HRET

Uke 10

Gulating lagmannsretts dom 1. februar 2021 i sak nr. 20-158658ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 11. mars 2021 i sak nr. 21-036534SIV-HRET

Gulating lagmannsretts dom 5. januar 2021 i sak nr. 19-148633ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 11. mars 2021 i sak nr. 21-034588SIV-HRET

Frostating lagmannsretts dom 10. desember 2020 i sak nr. 20-139400ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 11. mars 2021 i sak nr. 21-021514SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 19. november 2020 i sak nr. 20-011829ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 10. mars 2021 i sak nr. 21-014481SIV-HRET

Gulating lagmannsretts dom 30. november 2020 i sak nr. 19-161727ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 10. mars 2021 i sak nr. 21-020067SIV-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 14. desember 2020 i sak nr. 20-075178ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 9. mars 2021 i sak nr. 21-022024SIV-HRET

Agder lagmannsretts dom 11. september 2020 i sak nr. 19-139919AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 9. mars 2021 i sak nr. 21-019509SIV-HRET

Frostating lagmannsretts dom 25. november 2020 i sak nr. 20-022454ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 9. mars 2021 i sak nr. 21-016291SIV-HRET

Agder lagmannsretts dom 15. desember 2020 i sak nr. 20-037537ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 9. mars 2021 i sak nr. 21-030117SIV-HRET

Eidsivating lagmannsretts dom 11. januar 2021 i sak nr. 20-067577ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 9. mars 2021 i sak nr. 21-035302SIV-HRET

Frostating lagmannsretts dom 20. januar 2021 i sak nr. 20-105402ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 8. mars 2021 i sak nr. 21-034243SIV-HRET

Uke 9

Borgarting lagmannsretts dom 9. desember 2020 i sak nr. 19-083595ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 4. mars 2021 i sak nr. 21-021415SIV-HRET

Uke 8

Borgarting lagmannsretts dom 26. november 2020 i sak nr. 20-126070ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 26. februar 2021 i sak nr. 21-006408SIV-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 18. september 2020 i sak nr. 20-043009AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 26. februar 2021 i sak nr. 21-015680SIV-HRET

Frostating lagmannsretts dom 15. desember 2020 i sak nr. 20-060892ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 26. februar 2021 i sak nr. 21-023299SIV-HRET

Eidsivating lagmannsretts dom 11. desember 2020 i sak nr. 20-094209ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 26. februar 2021 i sak nr. 21-019102SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 11. november 2019 i sak nr. 19-020473AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 26. februar 2021 i sak nr. 21-028438SIV-HRET

Sunnmøre tingretts dom 20. november 2020 i sak nr. 18-128901TVI-SUMO, jf. ankeutvalgets beslutning 24. februar 2021 i sak nr.

Gulating lagmannsretts dom 13. november 2020 i sak nr. 19-091732ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 23. februar 2021 i sak nr. 21-003211SIV-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 10. november 2020 i sak nr. 20-053098ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 23. februar 2021 i sak nr. 21-002597SIV-HRET

Agder lagmannsretts dom 22. desember 2020 i sak nr. 20-136084ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 23. februar 2021 i sak nr. 21-016655SIV-HRET

Uke 7

Gulating lagmannsretts overskjønn 16. oktober 2020 i sak nr. 19-172676SKJ-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 19. februar 2021 i sak nr. 21-006145SIV-HRET

Gulating lagmannsretts dom 16. oktober 2020 i sak nr. 20-048796ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 18. februar 2021 i sak nr. 21-016349SIV-HRET

Agder lagmannsretts dom 22. desember 2020 i sak nr. 20-095149ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 18. februar 2021 i sak nr. 21-020158SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 28. oktober 2020 i sak nr. 19-122520ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 16. februar 2021 i sak nr. 20-187131SIV-HRET

Agder lagmannsretts dom 21. november 2020 i sak nr. 19-108967ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 16. februar 2021 i sak nr. 21-020230SIV-HRET

Frostating lagmannsretts dom 11. november 2020 i sak nr. 20-030594ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 16. februar 2021 i sak nr. 21-001875SIV-HRET

Eidsivating lagmannsretts dom 9. november 2020 i sak nr. 19-101539ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 15. februar 2021 i sak nr. 21-006129SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 5. november 2020 i sak nr. 19-145395ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 15. februar 2021 i sak nr. 20-187383SIV-HRET

Uke 6

Frostating lagmannsretts dom 30. november 2020 i sak nr. 20-075208AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 9. februar 2021 i sak nr. 21-017426SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 15. oktober 2020 i sak nr. 19-148422ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 8. februar 2021 i sak nr. 20-186878SIV-HRET

Frostating lagmannsretts dom 5. november 2020 i sak nr. 20-060655ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 8. februar 2021 i sak nr. 21-004787SIV-HRET

Uke 5

Agder lagmannsretts dom 26. oktober 2020 i sak nr. 19-168649ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 5. februar 2021 i sak nr. 20-185483SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 19. oktober 2020 i sak nr. 19-175717ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 5. februar 2021 i sak nr. 20-183735SIV-HRET

Gulating lagmannsretts dom 16. oktober 2020 i sak nr. 20-047172ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 5. februar 2021 i sak nr. 20-180502SIV-HRET

Frostating lagmannsretts dom 16. desember 2020 i sak nr. 20-014393ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 4. februar 2021 i sak nr. 21-012833SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 13. november 2020 i sak nr. 20-044393ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 4. februar 2021 i sak nr. 21-005246SIV-HRET

Eidsivating lagmannsretts dom 19. oktober 2020 i sak nr. 19-190039ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 2. februar 2021 i sak nr. 20-187488SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 9. november 2020 i sak nr. 20-009848ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 1. februar 2021 i sak nr. 21-002002SIV-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 6. november 2020 i sak nr. 20-042308ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 1. februar 2021 i sak nr. 20-188610SIV-HRET

Eidsivating lagmannsretts overskjønn 14. oktober 2020 i sak nr. 20-016908SKJ-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 1. februar 2021 i sak nr. 20-180460SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 16. november 2020 i sak nr. 19-086068ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 1. februar 2021 i sak nr. 21-007262SIV-HRET

Uke 4

Borgarting lagmannsretts dom 26. oktober 2020 i sak nr. 19-129187ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 29. januar 2021 i sak nr. 20-181759SIV-HRET

Oslo tingretts dom 26. oktober 2020 i sak nr. 20-013088TVI-OTIR/07, jf. ankeutvalgets beslutning 29. januar 2021 i sak nr. 21-009307SIV-HRET

Agder lagmannsretts dom 30. oktober 2020 i sak nr. 20-013893ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 27. januar 2021 i sak nr. 20-179763SIV-HRET

Frostating lagmannsretts dom 28. oktober 2020 i sak nr. 20-034423ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 26. januar 2021 i sak nr. 21-003915SIV-HRET

Agder lagmannsretts dom 18. november 2020 i sak nr. 20-031803ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 25. januar 2021 i sak nr. 21-004082SIV-HRET

Uke 3

Agder lagmannsretts dom 7. oktober 2020 i sak nr. 19-175329ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 20. januar 2021 i sak nr. 20-175816SIV-HRET

Gulating lagmannsretts dom 30. oktober 2020 i sak nr. 19-143709ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 20. januar 2021 i sak nr. 20-187071SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 30. oktober 2020 i sak nr. 19-172588ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 20. januar 2021 i sak nr. 20-186140SIV-HRET

Gulating lagmannsretts dom 5. oktober 2020 i sak nr. 20-012556FØR-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 20. januar 2021 i sak nr. 20-178836SIV-HRET

Gulating lagmannsretts dom 4. desember 2020 i sak nr. 20-042386ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 20. januar 2021 i sak nr. 21-008255SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 7. oktober 2020 i sak nr. 19-121940ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 18. januar 2021 i sak nr. 20-174968SIV-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 30. september 2020 i sak nr. 20-065270ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 18. januar 2021 i sak nr. 20-175526SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 10. september 2020 i sak nr. 19-075927FØR-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 18. januar 2021 i sak nr. 20-165938SIV-HRET

Uke 2

Borgarting lagmannsretts dom 14. oktober 2020 i sak nr. 20-024862ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 14. januar 2021 i sak nr. 20-177756SIV-HRET

Gulating lagmannsretts dom 30. oktober 2020 i sak nr. 20-037049ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 13. januar 2021 i sak nr. 20-186181SIV-HRET

Gulating lagmannsretts dom 22. oktober 2020 i sak nr. 19-070954ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 12. januar 2021 i sak nr. 20-172910SIV-HRET

Eidsivating lagmannsretts dom 13. oktober 2020 i sak nr. 20-007292ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 12. januar 2021 i sak nr. 20-176887SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 17. september 2020 i sak nr. 19-085292ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 12. januar 2021 i sak nr. 20-172229SIV-HRET

Gulating lagmannsretts dom 15. oktober 2020 i sak nr. 19-125067ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 12. januar 2021 i sak nr. 20-175956SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 7. oktober 2020 i sak nr. 19-090271ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 12. januar 2021 i sak nr. 20-172445SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 19. oktober 2020 i sak nr. 19-175959FØR-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 11. januar 2021 i sak nr. 20-182248SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 26. august 2020 i sak nr. 19-050419ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 11. januar 2021 i sak nr. 20-157091SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 12. oktober 2020 i sak nr. 19-095937ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 8. januar 2021 i sak nr. 20-174985SIV-HRET

Uke 1

Agder lagmannsretts dom 28. september 2020 i sak nr. 20-019421ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 7. januar 2021 i sak nr. 20-173450SIV-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 13. november 2020 i sak nr. 20-059973ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 7. januar 2021 i sak nr. 20-182505SIV-HRET

Agder lagmannsretts dom 20. oktober 2020 i sak nr. 19-190676ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 7. januar 2021 i sak nr. 20-185894SIV-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 5. oktober 2020 i sak nr. 20-006838ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 6. januar 2021 i sak nr. 20-169028SIV-HRET

Frostating lagmannsretts dom 29. oktober 2020 i sak nr. 20-093778ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 4. januar 2021 i sak nr. 20-186107SIV-HRET

Til toppen