Anker over dom i straffesaker ikke fremmet

Uke 18

Gulating lagmannsretts dom 17. februar 2021 i sak nr. 20-108288AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 6. mai 2021 i sak nr. 21-048614STR-HRET

Eidsivating lagmannsretts dom 8. februar 2021 i sak nr. 20-090924AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 5. mai 2021 i sak nr. 21-053430STR-HRET

Frostating lagmannsretts dom 26. mars 2021 i sak nr. 20-157423AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 5. mai 2021 i sak nr. 21-052074STR-HRET

Gulating lagmannsretts dom 20. januar 2021 i sak nr. 18-187380AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 4. mai 2021 i sak nr. 21-041317STR-HRET

Uke 17

Borgarting lagmannsretts dom 30. november 2020 i sak nr. 19-170865AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 26. april 2021 i sak nr. 21-037335STR-HRET

Uke 16

Frostating lagmannsretts dom 16. september 2020 i sak nr. 20-060631AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 24. april 2021 i sak nr. 20-149966STR-HRET

Frostating lagmannsretts dom 22. januar 2021 i sak nr. 21-004024AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 22. april 2021 i sak nr. 21-053454STR-HRET

Gulating lagmannsretts dom 5. februar 2021 i sak nr. 20-101694AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 22. april 2021 i sak nr. 21-035544STR-HRET

Agder lagmannsretts dom 2. februar 2021 i sak nr. 20-106948AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 22. april 2021 i sak nr. 21-043609STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 11. februar 2021 i sak nr. 20-158151AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 22. april 2021 i sak nr. 21-042799STR-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 29. januar 2021 i sak nr. 20-080189AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 22. april 2021 i sak nr. 21-040875STR-HRET

Gulating lagmannsretts dom 10. februar 2021 i sak nr. 20-137924AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 22. april 2021 i sak nr. 21-037340STR-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 10. februar 2021 i sak nr. 20-149654AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 21. april 2021 i sak nr. 21-037920STR-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 28. januar 2021 i sak nr. 20-113233AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 21. april 2021 i sak nr. 21-043568STR-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 9. februar 2021 i sak nr. 20-126758AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 21. april 2021 i sak nr. 21-040902STR-HRET

Gulating lagmannsretts dom 16. desember 2020 i sak nr. 20-078973AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 20. april 2021 i sak nr. 21-026731STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 24. februar 2021 i sak nr. 21-000682AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 20. april 2021 i sak nr. 21-048457STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 15. februar 2021 i sak nr. 20-081020AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 20. april 2021 i sak nr. 21-040774STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 4. februar 2021 i sak nr. 20-151517AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 19. april 2021 i sak nr. 21-045485STR-HRET

Uke 15

Frostating lagmannsretts dom 21. februar 2021 i sak nr. 20-101490AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 16. april 2021 i sak nr. 21-040928STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 28. januar 2021 i sak nr. 19-178146AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 16. april 2021 i sak nr. 21-048056STR-HRET

Agder lagmannsretts dom 11. januar 2021 i sak nr. 19-186772AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 15. april 2021 i sak nr. 21-042151STR-HRET

Eidsivating lagmannsretts dom 21. desember 2020 i sak nr. 19-181897AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 15. april 2021 i sak nr. 21-034824STR-HRET

Eidsivating lagmannsretts dom 11. januar 2021 i sak nr. 20-146559AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 15. april 2021 i sak nr. 21-034776STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 20. januar 2021 i sak nr. 20-123697AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 15. april 2021 i sak nr. 21-024049STR-HRET

Eidsivating lagmannsretts dom 12. februar 2021 i sak nr. 20-174744AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 14. april 2021 i sak nr. 21-034783STR-HRET

Gulating lagmannsretts dom 16. februar 2021 i sak nr. 20-101127AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 14. april 2021 i sak nr. 21-038857STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 18. januar 2021 i sak nr. 20-036336AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 14. april 2021 i sak nr. 21-038907STR-HRET

Frostating lagmannsretts dom 14. januar 2021 i sak nr. 20-137004AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 13. april 2021 i sak nr. 21-032238STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 18. desember 2020 i sak nr. 20-141535AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 13. april 2021 i sak nr. 21-028539STR-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 15. januar 2021 i sak nr. 20-128597AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 13. april 2021 i sak nr. 21-028845STR-HRET

Eidsivating lagmannsretts dom 8. februar 2021 i sak nr. 20-113172AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 12. april 2021 i sak nr. 21-035474STR-HRET

Uke 14

Borgarting lagmannsretts dom 9. mars 2021 i sak nr. 20-179806AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 9. april 2021 i sak nr. 21-048599STR-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 14. januar 2021 i sak nr. 20-108069AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 9. april 2021 i sak nr. 21-035509STR-HRET

Eidsivating lagmannsretts dom 24. november 2020 i sak nr. 20-007318AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 9. april 2021 i sak nr. 21-039595STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 18. februar 2021 i sak nr. 20-156802AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 9. april 2021 i sak nr. 21-039643STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 12. januar 2021 i sak nr. 20-099588AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 8. april 2021 i sak nr. 21-030774STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 2. desember 2020 i sak nr. 20-121498AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 7. april 2021 i sak nr. 21-026523STR-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 8. desember 2020 i sak nr. 20-103131AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 7. april 2021 i sak nr. 21-033505STR-HRET

Agder lagmannsretts dom 1. oktober 2020 i sak nr. 20-016523AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 6. april 2021 i sak nr. 21-028303STR-HRET

Uke 13

Frostating lagmannsretts dom 12. februar 2021 i sak nr. 20-180655AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 31. mars 2021 i sak nr. 21-036934STR-HRET

Uke 12

Borgarting lagmannsretts dom 27. januar 2021 i sak nr. 20-023355AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 26. mars 2021 i sak nr. 21-030718STR-HRET

Gulating lagmannsretts dom 27. januar 2021 i sak nr. 20-130076AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 24. mars 2021 i sak nr. 21-028773STR-HRET

Frostating lagmannsretts dom 18. januar 2021 i sak nr. 20-097532AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 24. mars 2021 i sak nr. 21-029263STR-HRET

Uke 11

Borgarting lagmannsretts dom 13. januar 2021 i sak nr. 20-001275AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 18. mars 2021 i sak nr. 21-028838STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 21. desember 2020 i sak nr. 19-172336AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 18. mars 2021 i sak nr. 21-024101STR-HRET

Frostating lagmannsretts dom 20. januar 2021 i sak nr. 20-150213AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 18. mars 2021 i sak nr. 21-028831STR-HRET

Uke 10

Hålogaland lagmannsretts dom 22. desember 2020 i sak nr. 20-082679ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 12. mars 2021 i sak nr. 21-033583SIV-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 22. desember 2020 i sak nr. 20-148458AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 10. mars 2021 i sak nr. 21-023825STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 11. september 2020 i sak nr. 20-045046AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 10. mars 2021 i sak nr. 21-035701STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 21. desember 2020 i sak nr. 19-124877AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 9. mars 2021 i sak nr. 21-016171STR-HRET

Gulating lagmannsretts dom 13. januar 2021 i sak nr. 20-129423AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 8. mars 2021 i sak nr. 21-031434STR-HRET

Gulating lagmannsretts dom 13. januar 2021 i sak nr. 20-129423AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 8. mars 2021 i sak nr. 21-031434STR-HRET

Uke 9

Agder lagmannsretts dom 15. januar 2021 i sak nr. 20-102973AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 5. mars 2021 i sak nr. 21-024059STR-HRET

Agder lagmannsretts dom 22. desember 2020 i sak nr. 20-052583AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 4. mars 2021 i sak nr. 21-026232STR-HRET

Gulating lagmannsretts dom 15. januar 2021 i sak nr. 20-108465AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 4. mars 2021 i sak nr. 21-026270STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 24. november 2020 i sak nr. 20-045381AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 4. mars 2021 i sak nr. 21-016182STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 8. desember 2020 i sak nr. 19-163709AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 4. mars 2021 i sak nr. 21-023736STR-HRET

Gulating lagmannsretts dom 15. januar 2021 i sak nr. 20-108465AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 4. mars 2021 i sak nr. 21-026270STR-HRET

Uke 8

Borgarting lagmannsretts dom 17. november 2020 i sak nr. 20-112155AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 26. februar 2021 i sak nr. 21-013556STR-HRET

Frostating lagmannsretts dom 27. november 2020 i sak nr. 19-144238AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 25. februar 2021 i sak nr. 21-015776STR-HRET

Agder lagmannsretts dom 21. desember 2020 i sak nr. 20-138773AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 24. februar 2021 i sak nr. 21-015578STR-HRET

Agder lagmannsretts dom 18. november 2020 i sak nr. 19-161288AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 24. februar 2021 i sak nr. 21-004064STR-HRET

Eidsivating lagmannsretts dom 21. desember 2020 i sak nr. 20-035768AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 24. februar 2021 i sak nr. 21-014023STR-HRET

Eidsivating lagmannsretts dom 7. desember 2020 i sak nr. 20-090572AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 23. februar 2021 i sak nr. 21-012895STR-HRET

Agder lagmannsretts dom 1. desember 2020 i sak nr. 20-025435AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 23. februar 2021 i sak nr. 21-009421STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 17. desember 2020 i sak nr. 20-062211AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 23. februar 2021 i sak nr. 21-021090STR-HRET

Frostating lagmannsretts dom 10. desember 2020 i sak nr. 20-105992AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 22. februar 2021 i sak nr. 21-009533STR-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 9. desember 2020 i sak nr. 20-113714AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 22. februar 2021 i sak nr. 21-011445STR-HRET

Uke 7

Frostating lagmannsretts dom 11. januar 2021 i sak nr. 20-101407AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 19. februar 2021 i sak nr. 21-025945STR-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 17. november 2020 i sak nr. 20-114183AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 19. februar 2021 i sak nr. 20-184692STR-HRET

Eidsivating lagmannsretts dom 30. november 2020 i sak nr. 20-084751AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 18. februar 2021 i sak nr. 21-011529STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 4. desember 2020 i sak nr. 20-114677AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 17. februar 2021 i sak nr. 21-009922STR-HRET

Agder lagmannsretts dom 6. november 2020 i sak nr. 19-064282AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 17. februar 2021 i sak nr. 21-004022STR-HRET

Gulating lagmannsretts dom 6. november 2020 i sak nr. 19-146096AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 16. februar 2021 i sak nr. 21-007215STR-HRET

Uke 6

Gulating lagmannsretts dom 30. november 2020 i sak nr. 19-165709AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 12. februar 2021 i sak nr. 21-004089STR-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 11. november 2020 i sak nr. 20-047517AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 12. februar 2021 i sak nr. 21-002320STR-HRET

Gulating lagmannsretts dom 30. november 2020 i sak nr. 19-165709AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 12. februar 2021 i sak nr. 21-004089STR-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 11. november 2020 i sak nr. 20-047517AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 12. februar 2021 i sak nr. 21-002320STR-HRET

Gulating lagmannsretts dom 14. desember 2020 i sak nr. 20-046653AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 12. februar 2021 i sak nr. 21-005518STR-HRET

Gulating lagmannsretts dom 18. desember 2020 i sak nr. 20-072674AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 11. februar 2021 i sak nr. 21-004059STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 21. september 2020 i sak nr. 19-115827AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 10. februar 2021 i sak nr. 21-002448STR-HRET

Frostating lagmannsretts dom 29. oktober 2020 i sak nr. 20-030348AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 8. februar 2021 i sak nr. 20-185238STR-HRET

Uke 5

Gulating lagmannsretts dom 30. oktober 2020 i sak nr. 19-189841AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 5. februar 2021 i sak nr. 20-185252STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 2. november 2020 i sak nr. 20-063884AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 5. februar 2021 i sak nr. 21-003551STR-HRET

Hålogaland lagmannsretts dom 19. november 2020 i sak nr. 20-080191AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 3. februar 2021 i sak nr. 20-187149STR-HRET

Agder lagmannsretts dom 22. oktober 2020 i sak nr. 19-115962AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 2. februar 2021 i sak nr. 20-176834STR-HRET

Gulating lagmannsretts dom 2. november 2020 i sak nr. 20-035312AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 2. februar 2021 i sak nr. 20-187387STR-HRET

Gulating lagmannsretts dom 16. oktober 2020 i sak nr. 19-070751AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 2. februar 2021 i sak nr. 21-002921STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 30. oktober 2020 i sak nr. 19-160242AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 1. februar 2021 i sak nr. 20-187252STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 10. desember 2020 i sak nr. 20-083685AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 1. februar 2021 i sak nr. 21-002324STR-HRET

Uke 4

Frostating lagmannsretts dom 17. desember 2020 i sak nr. 20-098571AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 29. januar 2021 i sak nr. 20-187355STR-HRET

Frostating lagmannsretts dom 27. november 2020 i sak nr. 20-002795AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 28. januar 2021 i sak nr. 20-185833STR-HRET

Agder lagmannsretts dom 3. november 2020 i sak nr. 19-156514AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 26. januar 2021 i sak nr. 20-185533STR-HRET

Gulating lagmannsretts dom 15. desember 2020 i sak nr. 20-040659AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 25. januar 2021 i sak nr. 21-004079STR-HRET

Gulating lagmannsretts dom 1. desember 2020 i sak nr. 20-103542AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 25. januar 2021 i sak nr. 21-007394STR-HRET

Uke 3

Gulating lagmannsretts dom 19. november 2020 i sak nr. 19-159270AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 20. januar 2021 i sak nr. 20-180352STR-HRET

Frostating lagmannsretts dom 12. november 2020 i sak nr. 20-104040AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 20. januar 2021 i sak nr. 20-175173STR-HRET

Gulating lagmannsretts dom 23. september 2020 i sak nr. 20-014913AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 18. januar 2021 i sak nr. 20-173672STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 21. oktober 2020 i sak nr. 20-098054AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 18. januar 2021 i sak nr. 20-180289STR-HRET

Agder lagmannsretts dom 9. november 2020 i sak nr. 20-046950AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 18. januar 2021 i sak nr. 20-186041STR-HRET

Eidsivating lagmannsretts dom 14. september 2020 i sak nr. 20-099463AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 18. januar 2021 i sak nr. 20-179766STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 16. september 2020 i sak nr. 19-120995AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 18. januar 2021 i sak nr. 20-182417STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 7. oktober 2020 i sak nr. 19-061527AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 18. januar 2021 i sak nr. 20-177010STR-HRET

Borgarting lagmannsretts dom 26. oktober 2020 i sak nr. 20-019129AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 18. januar 2021 i sak nr. 20-180064STR-HRET

Uke 2

Borgarting lagmannsretts dom 23. november 2020 i sak nr. 20-035409AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 15. januar 2021 i sak nr. 20-185692STR-HRET

Frostating lagmannsretts dom 19. november 2020 i sak nr. 20-114374AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 12. januar 2021 i sak nr. 20-187171STR-HRET

Eidsivating lagmannsretts dom 5. oktober 2020 i sak nr. 19-173503AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 11. januar 2021 i sak nr. 20-174012STR-HRET

Frostating lagmannsretts dom 29. oktober 2020 i sak nr. 20-114349AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 11. januar 2021 i sak nr. 20-180462STR-HRET

Uke 1

Agder lagmannsretts dom 2. desember 2019 i sak nr. 19-106753AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 7. januar 2021 i sak nr. 20-185313STR-HRET

Til toppen