Overtredelse av konkurranseloven § 10 om forbud mot samarbeid med et konkurransebegrensende formål

Høyesteretts dom 21. mai 2021, HR-2021-1086-A, (sak nr. 20-160777SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

I.
Cappelen Damm Holding AS, Cappelen Damm AS (advokat Olav Kolstad) mot Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Erik Wennerås), (Rettslig medhjelper: advokat Kristin Hallsjø Aarvik)
II.
Gyldendal ASA, Gyldendal Norsk Forlag AS (advokat Siri Teigum) mot Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Erik Wennerås) (Rettslig medhjelper: advokat Kristin Hallsjø Aarvik)

Dommere: Skoghøy, Matheson, Kallerud, Bergsjø, Arntzen

Fire bokforlag hadde samarbeidet om hvordan de skulle opptre overfor en felles distributør av bøker i det såkalte massemarkedet (kioskmarkedet). Høyesterett kom enstemmig til at samarbeidet hadde som formål å begrense konkurransen på en slik måte at forholdet rammes av konkurranseloven § 10 første ledd. Det var da ikke nødvendig å undersøke om samarbeidet faktisk hadde konkurransebegrensende virkninger. Også samarbeid som kan fjerne usikkerhet om hvordan en konkurrent vil opptre i markedet og derfor påvirke konkurransen som sådan, anses for å ha et konkurransebegrensende formål.

Høyesterett uttalte seg også om spørsmål knyttet til hvilket foretaks omsetning det kan tas utgangspunkt i ved utmåling av overtredelsesgebyr.

Dommen gir veiledning for forståelsen av hva som etter konkurranseloven § 10 første ledd kan være et samarbeid som etter sin art har til formål å begrense konkurransen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen