Om vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging i reindriftsområde er ugyldig

Høyesteretts beslutning 28. mai 2021, HR-2021-1140-J, (sak nr. 20-143891SIV-HRET), (sak nr. 20-143892SIV-HRET) og (sak nr. 20-143893SIV-HRET), sivil sak, anke over overskjønn.

I. 
Statnett SF (advokat Pål-Martin Abell, advokat Johan Fredrik Remmen) mot Sør-Fosen Sitje (advokat Andreas Brønner, advokat Eirik Brønner), Nord-Fosen Siida (advokat Knut Helge Hurum)

II.
Fosen Vind DA (advokat Pål-Martin Abell, advokat Johan Fredrik Remmen) mot Sør-Fosen Sitje (advokat Andreas Brønner, advokat Eirik Brønner), Nord-Fosen Siida (advokat Knut Helge Hurum)

III. 
Sør-Fosen Sitje (advokat Andreas Brønner, advokat Eirik Brønner) mot Fosen Vind DA (advokat Pål-Martin Abell, advokat Johan Fredrik Remmen), Staten v/Olje- og energidepartementet (partshjelper), Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Blakstvedt)

Dommer: Øie

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen