Kirurgisk inngrep som vilkår for forsikringsutbetaling

Høyesteretts dom 22. juni 2021, HR-2021-1338-A, (sak nr. 20-166713SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

A (advokat Øyvind Vidhammer), Arbeidstakerorganisasjonen Parat (partshjelper) (advokat Christen Horn Johannessen) mot Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk)

Dommere: Matheson, Noer, Kallerud, Falch, Thyness

Høyesterett kom til at et forsikringsselskap kunne nekte forsikringsutbetaling fordi den forsikrede personen hadde latt være å gjennomføre en gallesteinsoperasjon, jf. forsikringsavtaleloven § 13-12.

En flyger mistet legeattesten, og dermed flysertifikatet, fordi han fikk gallesteinsanfall. Han krevde dekning under en såkalt «lisensforsikring» arbeidsgiveren hadde tegnet, men fikk avslag. Forsikringsselskapet mente flyveren ville få legeattesten tilbake om han foretok en gallesteinsoperasjon, og dermed ville selskapets ansvar bortfalle.

Høyesterett kom til at forsikringsselskapets ansvar «åpenbart» vil bortfalle dersom flyveren gjennomfører operasjonen. Utsiktene til at en slik operasjon blir vellykket, er svært gode.

Høyesterett kom videre til at et pålegg om en slik operasjon ikke er «et urimelig inngrep i friheten til å råde over sin person». Det ble lagt vekt på at dette er en rutineoperasjon som gjøres med kikkhullsteknikk. Inngrepet er ikke spesielt omfattende og påfører ikke flygeren særlige belastninger.

Endelig kom Høyesterett til at forsikringsselskapets ansvar ikke bare skulle settes ned, men bortfalle helt.

Avgjørelsen klargjør grensene for hvilke tiltak en forsikret person må finne seg i å gjøre for å begrense forsikringsselskapers ansvar. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen