Behandling av farskapssak etter gjenåpning

Høyesteretts dom 24. september 2021, HR-2021-1883-A, (sak nr. 21-091735SIV-HRET), sivil sak, anke over dom

A (advokat Mariette Garborg) mot B

Dommere: Skoghøy, Matheson, Noer, Kallerud, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen