Erstatningskrav etter dekningsloven § 7-8

Høyesteretts dom 4. mai 2021, HR-2021-954-A, (sak nr. 20-127734SIV-HRET), sivil sak, anke over dom
Moods Wholesale AS’ konkursbo (advokat Johnny Johansen) mot Barnas Hus Norge AS (advokat Johannes Sundet)

Dommere: Matningsdal, Falkanger, Ringnes, Arntzen, Bergh

Etter at et vareparti var levert til A, men ikke betalt, gikk selgeren av varene konkurs. Etter kort tid solgte konkursboet hele restlageret av samme typer varer til B til sterkt reduserte priser. Som følge av dette måtte også A selge de mottatte varene langt billigere enn planlagt. A mente at det tapte dekningsbidraget dette førte til, ga et erstatningskrav etter dekningsloven § 7-8 som kunne brukes til å motregne i kravet på fakturaen for varene.

Et flertall i Høyesterett (fire dommere) fant det ikke nødvendig å gå inn på spørsmålet om det ville ha vært et kontraktsbrudd om selgeren selv hadde solgt varepartiet til B til den reduserte prisen. Under enhver omstendighet mente nemlig flertallet at salget som boet hadde gjennomført, ikke utløste et krav etter § 7-8. Et mindretall (én dommer) hadde et annet syn på dette spørsmålet, men mente at det ikke ville ha vært et kontraktsbrudd om selgeren selv hadde solgt varepartiet til B til den reduserte prisen.

Saken klargjør det nærmere innholdet i dekningsloven § 7-8.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen