Storkammerbehandling av gjenopptatt sak om trygdebedrageri

Høyesteretts beslutning 11. mai 2021, HR-2021-1003-F, (sak nr. 20-046393STR-HRET), straffesak, anke over dom.

Påtalemyndigheten (setteriksadvokat Henry John Mæland) mot A (advokat Anders Morten Brosveet, advokat John Christian Elden)

Dommer: Indreberg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen