Forsettskravet ved drap

Høyesteretts dom 3. juni 2021, HR-2021-1207-A, (sak nr. 21-019432STR-HRET), straffesak, anke over dom.

Påtalemyndigheten (riksadvokatfullmektig Daniel Sollie) mot A (advokat Øystein Ola Storrvik)

Dommere: Skoghøy, Bergsjø, Ringnes, Bergh, Steinsvik

Saken gjaldt lagmannsrettens lovanvendelse i en sak hvor det var tatt ut tiltale for drap, men hvor lagmannsrettens flertall kom til at gjerningsmannens forsett ikke omfattet dødsfølgen. Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom fordi domsgrunnene etterlot tvil om forståelsen av forsettskravet.

Under en fest stakk tiltalte en kamerat med en kjøkkenkniv etter at det hadde oppstått en konfrontasjon mellom dem. Kniven var om lag 19,5 cm lang. Stikket gikk inn i kameratens brystkasse like under venstre armhule og gjennom vitale organer. Kameraten døde temmelig umiddelbart av massive indre blødninger. Lagmannsrettens flertall la til grunn at selve stikket var forsettlig, men at forsettet ikke omfattet dødsfølgen. Gjerningsmannen ble derfor dømt for grov kroppsskade med dødsfølge. Etter Høyesteretts syn ga domsgrunnene ikke noen tilfredsstillende forklaring på at sannsynlighetsforsett for dødsfølgen ikke var funnet bevist.

Dommen gir veiledning om forståelsen av sannsynlighetsforsett. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen