Straff for seksuell omgang med 15 år gammel jente

Høyesteretts dom 4. november 2021, HR-2021-2145-A, (sak nr. 21-120050STR-HRET), straffesak, anke over dom.

Påtalemyndigheten (statsadvokat Sarah Rytterager) mot A (advokat Tore Angen)

Dommere: Webster, Normann, Noer, Arntzen, Høgetveit Berg

Høyesterett kom til at det kunne gis samfunnsstraff for en mann på 22 år som hadde hatt samleier med en jente fra hun var 15 år og 5 måneder gammel.

De to var kjærester da den seksuelle omgangen fant sted, og var fremdeles kjærester da saken ble behandlet i Høyesterett. Forholdet ble oppdaget av politiet ved en tilfeldighet.

Jenta ønsket ikke at kjæresten skulle straffes. Påtalemyndigheten mente at straffen burde settes til ubetinget fengsel i 120 dager og viste til forarbeider og rettspraksis.

Høyesterett uttalte at det i denne saken – hvor det ikke var tegn til at jenta var utnyttet på noe vis – var tilstrekkelig med samfunnsstraff. Det ble vist til at hver sak må vurderes for seg, og at det skal være forholdsmessighet mellom handling og straff.

Dommen gir veiledning for straffutmålingen for tilfeller av seksuell omgang med noen mellom 14 og 16 år.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen