Avskjæring av skjult videoopptak som bevis i straffesak

Høyesteretts kjennelse 5. mai 2021, HR-2021-966-A, (sak nr. 20-189058STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.
A (advokat Øystein Horntvedt) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim)

Dommere: Skoghøy, Noer, Bergsjø, Arntzen, Bergh

Spørsmålet i saken var om lagmannsretten hadde bygget på riktig lovtolking da den tillot et skjult videoopptak brukt som bevis i straffesak. Høyesterett forkastet anken fra kvinnen som angivelig var filmet.

En beboer i et boligsameie opplevde ved flere anledninger at bilen ble ripet opp mens den sto parkert på plassen hennes i sameiets parkeringsanlegg. For å avsløre gjerningspersonen satte hun opp en mobiltelefon som automatisk startet filming ved bevegelse. Mobilkameraet var rettet mot hennes egen parkeringsplass, men fanget opp et større område. Etter en tid gjorde hun et opptak som angivelig viser en nabokvinne i ferd med å ripe opp bilen. Nabokvinnen krevde at videoopptaket ble nektet ført som bevis i straffesaken mot henne, men fikk ikke medhold.

Avgjørelsen gir veiledning om normen for avskjæring av bevis som er innhentet på ulovlig eller utilbørlig måte, og om lovligheten av videoopptak.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen