Høyesteretts ankeutvalg - sivil

Sivile krav i straffesak. Krenkelse av uskyldspresumsjonen

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 29. juli 2021, HR-2021-1585-U, (sak nr. 21-074022SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: I. A (advokat Bjørn Arild Langenes,advokat Hanne Pentzen),B (advokat Fisnik Baki,advokat Øyvind Bratlien), C (advokat Knut Ditlev-Simonsen, v/advokatfullmektig Marthine Høhrbye) mot D (advokat Willy Saar Pedersen,v/advokatfullmektig Kemal Yaldizli), II. D (advokat Willy Saar...

Krav om bevistilgang i pasientskadesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juni 2021, HR-2021-1279-U, (sak nr. 21-072053SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Terje Marthinsen) mot A (advokat Jon Olav Holvik)

Den gjelder særskilt anke over sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. juni 2021, HR-2021-1223-U, (sak nr. 21-069813SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse. Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Christine Eva Marie Bjornes) mot A (advokat Natalie Kim Le Nguyen)

Gyldighet av forvaltningsvedtak - søknad om familiegjenforening

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 10. mai 2021, HR-2021-991-U, (sak nr. 20-174954SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B, C (advokat Georg Schjerven Hansen)  mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Kaija Marie Folkestad Bjelland)

Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om å fremme anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. april 2021, HR-2021-888-U, (sak nr. 21-022447SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. X kommune, Y kommune, Z kommune, Æ kommune, Ø kommune (advokat Esther Lindalen Rohde Garder) mot Spera AS (advokat Marianne Høstmark Dragsten)

Fastsettelse av samvær etter omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 29. mars 2021, HR-2021-676-U, (sak nr. 21-040649SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Alexander Nyheim Jenssen) mot X kommune, B (advokat Tore Johan Erstad)

Fristforelegg ved pålegg om bruk av prosessfullmektig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. februar 2021, HR-2021-343-U, (sak nr. 21-002095SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Scandian Accessories AS (Abdul Wahab Ahmad) mot Decrouy SARL v/styreleder Clèment Jean-Paul Decrouy

Opphevelse av lagmannsrettens avgjørelse i sak om yrkesskade

Høyesteretts ankeutvalgs dom 11. februar 2021, HR-2021-267-U, (sak nr. 20-186681SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Nora Løvøi Bjørnstad) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Håvard Hansen Holdø)

Beregning av ankesum ved anke til lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. februar 2021, HR-2021-206-U, (sak nr. 21-002161SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. Steinar Svarte, May Sissel Husby Svarte mot Advokatfirmaet Hjort DA (advokat Liv Zimmermann v/advokatfullmektig Aleksander Bergby Henriksen)

Stansing av sak etter tvisteloven § 16-18 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. januar 2021, HR-2021-151-U, (sak nr. 20-178240SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Trannel International Limited (advokat Jan Magne Langseth) mot Staten v/Kulturdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Simen Hammersvik)

Tillatelse til å følge sak om omfang av samværsrett

Den 29. januar 2021 ble det med hjemmel i tvisteloven § 19-2 andre ledd av dommer Østensen Berglund avsagt beslutning og kjennelse i sak HR-2021-164-F, (sak nr. 20-138877SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat John Christian Elden) mot Bergen kommune (Bergen kommune - Kommuneadvokaten v/advokat Stig Ravnestad)

Mangelskrav etter bustadoppføringslova

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 25. januar 2021, HR-2021-128-U, (sak nr. 20-097636SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Håkon Ustaheim) mot Jarlsø Eiendom AS (advokat Daniel Wikstøl)

Beslutning om retting av dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. januar 2021, HR-2021-86-U, (sak nr. 20-176826SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. Lunder & Aas AS (advokat Stein Fredrik Janzon) mot Eidsvoll kommune (advokat Steinar Mageli)

Bevissikring utenfor rettssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2021, HR-2021-69-U, (sak nr. 20-166707SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Lonoy Geotools DA, Tore Stendal Lønøy, Arve Norvald Lønøy, Lonoy Geoconsulting AS, Terje Lønøy, (advokat Per Ludvig Erland advokat Tarjei Hovland) mot Equinor ASA (advokat Magnus Hauge Greaker)

Begjæring om bevisopptak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2021, HR-2021-78-U, (sak nr. 20-138877SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat John Christian Elden) mot X kommune (X kommune - Kommuneadvokaten v/advokat Stig Ravnestad)

Nye bevis og bevistilgang i henvist sak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse 13. januar 2021, HR-2021-50-U, (sak nr. 20-055609SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig), Norges Bondelag (partshjelper), Norskog (partshjelper), Norges Skogeierforbund (partshjelper) (advokat Bjørn Terje Smistad)t, Utmarkskommunenes Sammenslutning (partshjelp...

Til toppen