Høyesteretts ankeutvalg - straff

Fengsling - gjentakelsesfare og rettshåndhevelsesarrest

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. oktober 2021, HR-2021-1953-U, (sak nr. 21-138244STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. Påtalemyndigheten (politiadvokat Anette Sogn) mot A (advokat Hans Christian Nygaard Wang)

Begrunnet ankenektelse i sak om kroppsskade

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 24. august 2021, HR-2021-1729-U, (sak nr. 21-097400STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Ole Magnus Strømmen) mot Påtalemyndigheten

Straffeprosess. Opphevelse av lagmannsrettens ankenektelse.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. august 2021, HR-2021-1642-U, (sak nr. 21-095014STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A (advokat Anne Elisabeth Kroken v/advokatfullmektig Karianne Kroken Sævereide) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Tore Kulstad)

Begrunnet ankenektelse i sak om voldtekt.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. august 2021, HR-2021-1600-U, (sak nr. 21-085629STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Ann Helen Aarø) mot Påtalemyndigheten

Ankenektelse i voldtektssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. juni 2021, HR-2021-1259-U, (sak nr. 21-074762STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A (advokat Jørgen Nicolai Hilsen Mowinckel) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Andreas Schei)

Løslatelse fra forvaring ved gjenopptatt straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. juni 2021, HR-2021-1186-U, (sak nr. 21-072698STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Bjørn André Gulstad)  mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Andreas Schei)

Statens deltakelse i NAV-saken etter analogi av tvisteloven § 30-1

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 25. mai 2021, HR-2021-1107-U, (sak nr. 20-046393STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (setteriksadvokat Henry John Mæland) mot A (advokat Anders Morten Brosveet, advokat John Christian Elden) Anmodning om deltakelse etter analogi av tvisteloven § 30-13: Staten v/Arbeids- og sosialdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås)

Beslutning om trekning til storkammer

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 18. mai 2021, HR-2021-1051-F, (sak nr. 20-046393STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (setteriksadvokat Henry John Mæland) mot A (advokat Anders Morten Brosveet, advokat John Christian Elden)

Innførsel av hasj

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 6. mai 2021, HR-2021-971-U, (sak nr. 21-042155STR-HRET), straffesak, anke over dom.  A (advokat Morten Kjensli), B (advokat Sigurd Jørgen Klomsæt) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Leif Aleksandersen)

Ankenektelse i sak om voldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 6. mai 2021, HR-2021-969-U, (sak nr. 21-048614STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kristine Knutsen-Berge)

Ankenektelse i sak om grov narkotikaovertredelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutningDen 26. april 2021, HR-2021-893-U, (sak nr. 21-037335STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Alexander Behrang Mardazad), B (advokat Fredrik Schøne Brodwall), C (advokat Kjell Myrland), D (advokat Tarik Abbou v/advokatfullmektig Jonas Billington Saeme) mot Påtalemyndigheten

Brudd på kontradiksjonsprinsippet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. april 2021, HR-2021-891-U, (sak nr. 21-055769STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Christine Braastad Orre) mot Påtalemyndigheten (politifullmektig Vilde Ueland)

Mangelfull begrunnelse for brev- og besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. april 2021, HR-2021-826-U, (sak nr. 21-055962STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Daniel Storrvik) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Pia Elsebeth Skjørshammer Klafstad)

Ankenektelse i sak om tap av førerrett

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 7. april 2021, HR-2021-694-U, (sak nr. 21-033505STR-HRET), straffesak, anke over dom.  A (advokat Benny Solheim) mot Påtalemyndigheten

Ankenektelse i sak om seksuallovbrudd

Høyesteretts ankeutvlags beslutning 9. mars 2021, HR-2021-528-U, (sak nr. 21-016171STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Øyvind Gladhaug Berre) mot Påtalemyndigheten

Opphevelse av ankenektelse i sak om overtredelse av utlendingsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. mars 2021, HR-2021-499-U, (sak nr. 21-018586STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.  A (advokat Brynjar Nielsen Meling v/advokatfullmektig Vetle André Mitchell J ensen)  mot              Påtalemyndigheten (statsadvokat Oddbjørn Søreide)

Grensen mellom simpel og grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 24. februar 2021, HR-2021-401-U, (sak nr. 21-004064STR-HRET), straffesak, anke over dom. I. A (advokat Hanne Wold Johansen) mot Påtalemyndigheten   II.  Påtalemyndigheten mot A (advokat Hanne Wold Johansen)

Ankenektelse i sak om voldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 22. februar 2021, HR-2021-372-U, (sak nr. 21-009533STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten

Førerkortbeslag – bruk av mobiltelefon under kjøring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. februar 2021, HR-2021-303-U, (sak nr. 21-023219STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Eirik Andre Simonsen) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Tore Finne Størmer)

Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse på grunn av saksbehandlingsfeil

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. februar 2021, HR-2021-261-U, (sak nr. 21-020258STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Henriette Willix) (advokat Aurora Lindeland Geelmuyden), B (advokat Ida-Cathinka Guse) (advokat Marijana Lozic), C (bistandsadvokat Brit Kjelleberg) mot Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Andre parter D (advokat Knut Ditlev-Simonsen v/advokatfull...

Rettshåndhevelsesarrest

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. februar 2021, HR-2021-245-U, (sak nr. 21-019710STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Knut Henning Larsen) mot Påtalemyndigheten

Ankenektelse i bøteforhold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. februar 2021, HR-2021-252-U, (sak nr. 21-013493STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A mot Påtalemyndigheten

Hensynsløs atferd ved Facebook-innlegg

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. februar 2021, HR-2021-237-U, (sak nr. 21-009470STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Kjetil Hugo Nilsen) mot Påtalemyndigheten

Varetektsfengsling pga unndragelsesfare fra soning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. februar 2021, HR-2021-187-U, (sak nr. 21-015686STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Bernt Heiberg) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Christian Eckhoff)

Siktedes rett til avgjørelse innen rimelig tid

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. januar 2021, HR-2021-141-U, (sak nr. 21-010095STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten (konstituert statsadvokat Christer Gangsø)

Grensen mellom seksuell handling og seksuell omgang

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. januar 2021, HR-2021-101-U, (sak nr. 20-175173STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Mats Sakse Opshaug) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Magne Nyborg)

Seksuell omgang med barn under 16 år

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 11. januar 2021, HR-2021-37-U, (sak nr. 20-168880STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Max Henrik Jespersen) mot Påtalemyndigheten

Til toppen