Begrunnet ankenektelse i sak om grovt trygdebedrageri og ulovlig bruk av en utlendings arbeidskraft.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. oktober 2021, HR-2021-1947-U, (sak nr. 21-119944STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Arild Karl Humlen) B (advokat Camilla Høie) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Øie, Indreberg, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen