Grensen mellom seksuell handling og seksuell omgang

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. januar 2021, HR-2021-101-U, (sak nr. 20-175173STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Mats Sakse Opshaug) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Magne Nyborg)

Dommere: Indreberg, Bull, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen