Opphevelse av kjennelse og beslutning om forsvarerbytte og omberamming

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. mai 2021, HR-2021-1024-U, (sak nr. 21-070129STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Hilde Charlotte Sjølett) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Sonia Gupta Nerhus)

Dommere: Arntzen, Høgetveit Berg, Steinsvik

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen