Beslutning om trekning til storkammer

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 18. mai 2021, HR-2021-1051-F, (sak nr. 20-046393STR-HRET), straffesak, anke over dom.

Påtalemyndigheten (setteriksadvokat Henry John Mæland) mot A (advokat Anders Morten Brosveet, advokat John Christian Elden)

Dommere: Indreberg 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen