Statens deltakelse i NAV-saken etter analogi av tvisteloven § 30-1

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 25. mai 2021, HR-2021-1107-U, (sak nr. 20-046393STR-HRET), straffesak, anke over dom.

Påtalemyndigheten (setteriksadvokat Henry John Mæland) mot A (advokat Anders Morten Brosveet, advokat John Christian Elden) Anmodning om deltakelse etter analogi av tvisteloven § 30-13: Staten v/Arbeids- og sosialdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås)

Dommere: Indreberg, Kallerud, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen