Ankenektelse i sak om straffutmåling. Narkotikaprogram med domstolskontroll mv.

Høyesteretts beslutning 25. mai 2021, HR-2021-1113-U, (sak nr. 21-060391STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Petter Sogstad Grannes) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Falkanger, Ringnes, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen