Straffeprosess. Om løslatelse fra forvaring ved gjenopptatt straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. juni 2021, HR-2021-1186-U, (sak nr. 21-072698STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Bjørn André Gulstad)  mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Andreas Schei)

Dommere: Ringnes, Skoghøy, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen