Opphevelse av lagmannsrettens beslutning om ikke å fremme anker over straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. juni 2021, HR-2021-1225-U, (sak nr. 21-066680STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

Repparfjord Sand AS, A (advokat Trond Pedersen Biti) mot Påtalemyndigheten
(politiadvokat Lars Fause)

Dommere: Skoghøy, Bergsjø, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen