Manglende begrunnelse av omgjøringsbeslutning i lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. juni 2021, HR-2021-1245-U, (sak nr. 21-072546STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Torkjell Øvrebø) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Benedicte Hordnes)

Dommere: Bull, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen