Ankenektelse i voldtektssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. juni 2021, HR-2021-1259-U, (sak nr. 21-074762STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Jørgen Nicolai Hilsen Mowinckel) mot Påtalemyndigheten
(statsadvokat Andreas Schei)

Dommere: Skoghøy, Bergsjø, Østensen Berglund 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen