Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om avvisning av begjæring om omgjøring av delvis

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. juni 2021, HR-2021-1260-U, (sak nr. 21-079348STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.

A (advokat Sigurd Jørgen Klomsæt) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Bernt Olav Bryge politiadvokat Hans Olav Røyr)

Dommere: Skoghøy, Bergh, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen