Ekstra varetektsfradrag på grunn av ulovlige kroppsvisitasjoner

Høyesteretts ankeutvalgs dom 24. juni 2021, HR-2021-1348-U, (sak nr. 21-013556STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Jurgita Zajanckauskaite) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Matningsdal, Falkanger, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen