Spørsmål om varetektsfradrag på grunn av kroppsvisitasjon. Opphevelse.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juni 2021, HR-2021-1373-U, (sak nr. 21-026731STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Ole-Petter Grythe Hoff) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Webster, Matheson og Steinsvik 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen