Begrunnet ankenektelse. Vold i nære relasjoner

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28. juni 2021, HR-2021-1378-U, (sak nr. 21-068045STR-HRET), straffesak anke over dom.

A  (advokat Didrik Beck Rodarte) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Skoghøy, Bull, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen