Siktedes rett til avgjørelse innen rimelig tid

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. januar 2021, HR-2021-141-U, (sak nr. 21-010095STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten (konstituert statsadvokat Christer Gangsø)

Dommere: Indreberg, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen