Anke over dom i straffesak ikke tillatt fremmet. Ankerett.

Høyesterett ankeutvalgs beslutning 2. juli 2021, HR-2021-1460-U, (sak nr. 21-079243STR-HRET), straffesak, anke over dom:

A  (advokat Andrea Wisløff) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Skoghøy, Bergsjø, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen