Oppheving ankenektelse. Signaler om straffereaksjon for rusavhengig ved oppbevaring av narkotika til eget bruk.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. juli 2021, HR-2021-1469-U, (sak nr. 21-090425STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.

A (advokat Håvard Fremstad) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Thorbjørn Klundseter)

Dommere: Skoghøy, Falch,Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet:

Til toppen