Ankenektelse i sak om misbruk av overmaktsforhold

Høyesterett ankeutvalgs belutning 2. juli 2021, HR-2021-1470-U, (sak nr. 21-081932STR-HRET), straffesak, anke over dom

A (advokat Johnny Veum) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Bergsjø, Bergh, Thyness

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen