Saken gjelder bedrageri ved uriktig innmeldt antall rein i flokken

Høyesterett ankeutvalgs beslutning 2. juli 2021, HR-2021-1472-U, (sak nr. 21-081919STR-HRET), straffesak, anke over dom:

A (advokat Trond Pedersen Biti) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Skoghøy, Bull, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen