Begrunnet ankenektelse i sak om to voldtekter

Høyesterett ankeutvalgs beslutning 13. juli 2021, HR-2021-1527-U, (sak nr. 21-081397STR-HRET), straffesak, anke over dom.

A (advokat Tor Haug) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Skoghøy, Normann, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen